Технологічна графітова оснастка з покриттям з високощільного вольфраму

Застосування графіту в технологічному оснащенні, що використовується для різних високотемпературних хіміко-технологічних процесів, стримується через створюваний ним домішковий фон, що забруднює вироблену продукцію.

Нами розроблено нові конструкційні матеріали на основі графіту із захисними покриттями.

Проведені промислові випробування показали, що застосування графітового теплового вузла із захисним вольфрамовим покриттям всіх його елементів при вирощуванні з розплаву монокристалів арсеніду галію (МАГ) дозволяє знизити домішковий фон у МАГ (порівняно з МАГ, вирощеним у тепловому вузлі без покриття) по вуглецю, , кобальту, міді, хрому, кремнію приблизно вдвічі (при цьому вольфрам у вигляді домішки в МАГ не виявлено), а також підвищити електрофізичні характеристики МАГ та ресурс роботи теплового вузла.

Можливе нанесення покриттів із W, Mo, Ta, BN та інших термостійких матеріалів на деталі найскладнішої конфігурації, включаючи різьбові з’єднання, глухі отвори тощо.

ukУкраїнська