Двигуно- та агрегатобудування

Розроблені матеріали з покриттями відкривають нові можливості для створення вузлів деталей різного призначення, що працюють в екстремальних умовах за температурою, агресивними середовищами, механічними навантаженнями.

Для реалізації контрольованого формування багатокомпонентних нано- та мікроструктурних покриттів розроблено технології з використанням комплексних вакуум-плазмових та плазмохімічних процесів, що активуються нерівноважною низькотемпературною плазмою, у поєднанні з іонно-плазмовим модифікуванням поверхні.

Створення ефективних нанотехнологій формування нано- та мікрошарових багатокомпонентних зміцнювальних покриттів як найбільш перспективних для досягнення необхідних трибологічних характеристик стало можливим у результаті вирішення низки науково-технічних та технологічних завдань.

Проведено повну модернізацію технологічного обладнання з використанням ЕОМ для управління технологічним процесами осадження покриттів, в основі якої лежить технологія наскрізної синхронізації роботи відповідних систем комплексних вакуум-плазмових та плазмохімічних процесів нанесення покриттів та модифікування поверхні: джерел напилення, системи напуску реакційних газів, високовольтних джерел їх роботи у нанодіапазоні.

Розроблено низькотемпературні процеси нанесення покриттів, що мають гарну адгезію до основи при температурах, що не перевищують 100 – 200ºС, не призводять до зниження твердості основи.

В рамках виробничого технологічного процесу створені ефективні технологічні пристрої формування плазмового потоку з різко зменшеною часткою “краплинної” складової для отримання вакуум-дугових покриттів з високою якістю поверхні, що відполірована до V 11-12 класу чистоти.

Проведена реконструкція технологічного обладнання на основі комп’ютеризації управління технологічним процесом та розроблені програмні продукти дозволили перейти до мікроконструювання нано- та мікрошарових багатокомпонентних зміцнювальних покриттів із заздалегідь заданими характеристиками.

Дуже ефективне застосування нанопокриттів Avinit® для підвищення експлуатаційних характеристик різних деталей, що працюють на зношування та втому, в корозійно-агресивних середовищах та ін.

Розроблено багатокомпонентні багатошарові нанокомпозитні покриття з високими показниками зносостійкості та трибологічними характеристиками.

Типи функціональних покриттів

  • Зносостійкі
  • Антиерозійні
  • Корозійностійкі
  • Високотемпературні (теплостійкі)
  • Антифрикційні
  • Провідні
  • Ізоляційні
  • Резистивні
  • Роздільні (бар’єрні)

 

-Driven

-Driven

-Driven

-Driven

[:]

ukУкраїнська