Металокерамічні фільтруючі елементи

Металокерамічні фільтруючі елементи для тонкої, ультратонкої та мікрофільтрації створюються шляхом зарощування грубодисперсної структури.

Металокерамічні фільтруючі елементи

Характеристики

  • Покриття нанесені методами осадження металевих та неметалічних CVD-покриттів.
  • Матеріали покриття – Cu, Mo, Ni, SiC, Al2O3, Mo2C.
  • Товщина покриття 30-50 мкм.

Найбільш близьким аналогом є міліпорівські полімерні фільтри (ядерні мембрани), які дуже широко використовуються в тонкій хімії.

Їх переваги – дуже висока хімічна стійкість та можливість отримання надтонких фільтрів.

Їх недоліки:

а) неможливість роботи при температурах вище 100-200 С, що перешкоджає не лише проведенню високотемпературних процесів, а й високотемпературної регенерації та стерилізації;

б) поверхня пір тільки полімерна, що різко обмежує каталітичні можливості;

в) низька механічна міцність, яка не дозволяє здійснювати процеси під тиском.

Основні переваги металокерамічних фільтрів:

  • здатність працювати за високих температур;
  • можливість створення широкого спектру матеріалів, що утворюють поверхню фільтра, що створює необхідні передумови для багатьох високотемпературних каталітичних процесів;
  • можливість значного підвищення міцності фільтрів, що дозволяє перейти до процесів під тиском і поліпшити як технологію (можливість використання більш високих тисків), так і економіку (підвищення виходу придатного продукту за рахунок кращої фільтрації).

Розроблені нові типи композиційних неорганічних елементів мають, крім розділових властивостей, додатковими функціями, наприклад, каталітичної активністю, що дає можливість принципово нового рішення низки технологічних завдань за допомогою баромембранних процесів.

Застосування металокерамічних фільтрів перспективне у тонкій хімії, біологічній та мікробіологічній, харчовій промисловості. Такі фільтри виявляться абсолютно необхідні для тонкого та надтонкого очищення питної води (особливо, у поєднанні з хімічним очищенням).

Розроблено металокерамічні фільтри тонкої фільтрації для поліфункціонального ємнісного обладнання фармвиробництв. Для фармпромисловості це принципово нові фільтри, оскільки, в основному, використовуються тільки тканинні та пластмасові фільтри. Висока корозійна стійкість у найбільш агресивних типових середовищах синтезу СЛС.

 

ukУкраїнська