Вироби з вольфраму, ренію та їх сплавів

Тиглі, деталі технологічного оснащення, наприклад, термопарні чохли мішалки та ін., з високощільного металу (99,3 … 99,9 %) особливої ​​чистоти

(вміст домішок <10-3 % ваг.)

мають високу стійкість при дуже високих температурах в агресивних середовищах (розплави лужних, лужно-земельних та ін. металів та сполук).

Пропоновані тиглі успішно використовуються для вирощування монокристалів напівпровідників (АIIIBV та ін), оксидів (рубін, лейкосапфір), для плавки металів та проведення інших високотемпературних технологічних процесів.

Тривалий термін служби тиглів, їх високі показники роблять реальністю принципово нові конструкторські та технологічні рішення.

Можливо:

  • виготовлення тиглів з W та W-Re сплавів, а також композитних тиглів (графітові або Mo-тиглі з покриттям з W, Re, W-Re, Ta

 Розміри тиглів:

діаметр                                                 до  120 мм

вишина                                                   до  240 мм

товщина стінок                                    до    10 мм

  • нанесення на тиглі покриттів з інших високотемпературних матеріалів, у тому числі окисних, карбідних, нітридних та ін;
  • виготовлення елементів технологічного оснащення;
  • виготовлення деталей із W, Re та W-Re складної конфігурації.

Тигель з високощільного  W

Розроблені, виготовлені та успішно експлуатуються в промислових умовах електроди та інші елементи технологічного оснащення з тугоплавких матеріалів з покриттями для високотемпературних застосувань.

(КП Ізюмський приладобудівний завод).

   

Молібденові тиглі із захисними покриттями (замість платини) для варіння оптичного скла

Експериментальні тиглі з цирконію із захисними покриттями

 Молібденові електроди з покриттями для варіння оптичного скла

ukУкраїнська