Загальне машинобудування

Унікальні структура та властивості іонно-конденсованих матеріалів (нанокристалічні, аморфні, мікрошарові структури, висока чистота, надвиска твердість, виключно висока міцність зчеплення з різними підкладками, особливі фізико-хімічні та ін. властивості), можливість формувати вироби складної конфігурації – головні переваги матеріалів та технологій їх отримання.

Цими властивостями композиційні матеріали мають завдяки використанню покриттів з різних тугоплавких металів та їх сполук у поєднанні з різноманітними конструкційними матеріалами, насамперед конструкційними сталями.

ukУкраїнська